KILPAILUJEN SÄÄNNÖT

Jäsentenväliset onkikilpailut:

 

Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä:

– Osanottomaksu aikuisilta 5€, nuorilta ei peritä maksua.

– Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat.

– Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää puhtaassa kuivassa astiassa tai pussissa, eikä mukaan saa lisätä hiekkaa, vettä tai muuta ainetta kilpailusta poissulkemisen uhalla.

– Kisoissa käytössä vapaat paikat.

– Kisapaikassa rauhoitus kisaviikon perjantaista kilpailun alkuun.

– Syöttäminen kielletty ennen kilpailua ja kilpailun aikana.

– Kilpailuissa 30 minuutin paluusiirtymä.

– Kahlatessa maksimisyvyys polveen saakka.

– Etäisyys kanssakilpailijaan vähintään 5-metriä.

– Onginta lopetettava välittömästi kilpailu-ajan päättyessä, kuitenkin jos ajan päättyessä on kala kiinni sen saa vielä nostaa ylös.

Välineiden ja syöttien osalta on käytössä Sm-säännöt:

9 § Kilpailija ei saa käyttää muuta pyyntivälinettä kuin yhdellä (1) yksihaaraisella koukulla, painolla ja koholla varustettua enintään 10 metrin pituista vapaonkea. Pilkin käyttö painona ja sivutapsin käyttö on kielletty. Siiman tulee olla kiinnitettynä vavan kärkiosaan. Siimassa olevien painojen määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa on kohon oltava vedessä. Varavälineitä saa olla mukana.
Haavin käyttö ongessa kiinni olevan kalan ylösotossa on sallittu.

10 § Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita eläinkuntaan kuuluvia syöttejä, poisluettuna kalat ja kalan palat. Luonnollisen syötin väriä tai hajua ei rajoiteta.
Taikinamassan ja keinotekoisten syöttien käyttö ja liima-aineen lisääminen syöttien joukkoon on kielletty. Koukun päällystäminen loistemaalilla on kielletty.
Syöttien heittäminen veteen ja kaikenlainen muu houkuttelu on kielletty.

 

Jäsentenvälisen onkicupin säännöt:

Osakilpailut:

– Kesän 4 ensimmäistä jäsentenvälistä kilpailua ovat cupin kilpailut. Näistä 3 parasta lasketaan cupin loppupisteisiin.

Pisteytys:

– Kilpailussa ensimmäiseksi sijoittunut saa 1 pisteen, toiseksi tullut 2 pistettä jne…

– Vähintään 2 kilpailuun on osallistuttava ollakseen cupissa mukana, niistä sijoituksen mukaiset pisteet.

– Kisaan osallistuneille mutta kalatta jääneille myös pisteet kisasta. Esim 11 osallistujaa, 10 saa kalaa, kalatta jääneelle 11 pistettä.

– Jos kalatta jääneitä on useita pisteet keskiarvon mukaan. Esim 15 osalllistujaa joista 10 saa kalaa, kalatta jääneet siis sijoilla 11-15 heille pisteet 11+12+13+14+15=65/5=13 pistettä.

– Tasatuloksella pisteet myös keskiarvon mukaan. Esim kaksi kilpailijaa tasoissa kolmentena, heille 3.5 pistettä.

– Puuttuva tulos antaa maksimipisteet. Esimerkiksi 10 osallistujaa, poissaoleville 11 pistettä.

– Tasapisteissä paras sijoitus ratkaisee, jos tilanne on tämänkin jälkeen tasan, mukaan laskettujen kilpailuiden saaliiden yhteispaino ratkaisee.

Palkinnot:

– Osakilpailuissa parhaat palkitaan.

– Cupissa pokaalit kolmelle parhaalle.

 

 

Jäsentenväliset pilkkikilpailut:

Jäsentenvälisissä pilkkikilpailussa noudatetaan sm-pilkin sääntöjä (Sm-pilkin säännöt tästä) seuraavin poikkeuksin:

Sarjat:

1 sarja kertoimilla M70, naiset ja nuoret = 1. 1

-Osallistumismaksu 5€, nuoret ei maksua.

-Kisat pääsääntöisesti kaikenkalan kisoja, poikkeuksena ainakin Punkaharjun mestaruuskilpailu joka on ahvenkilpailu.

-Kalojen lopettaminen on jokaisen omalla vastuulla ja harkinnassa.

-Etukäteen tapahtuva kalojen syöttäminen kielletty.

-Jäsentenvälisissä kilpailuissa ei rauhoitusta.

-Mahdolliset siirtymä-ajat sovitaan kilpailuaamuna.

-Pakkasraja -15 astetta.

-Jäsentenvälisissä pilkkikisoissa suksien ja potkurin käyttö sallittu kaikille.

-Kalat pidettävä tallessa kunnes kaikki ovat punninneet.

-Kilpailijoiden välisen eron ollessa <20gr, kilpailija voi vaatia uudelleen punnitusta samanlaisessa pussissa.

-Mahdolliset protestit käsittelee kilpailutoimikunta.

-Kilpailuista ilmoittaminen tapahtuu Puruvesi-lehdessä ja seuran nettisivuilla.

-Kilpailujen tulokset Puruvesi-lehdessä ja seuran nettisivuilla.

 

Lisäksi muistutuksena sm-säännöistä:

Kairan terä suojattava AINA siirtymäaikana ja lähtöalueella. Kilpailun aikana kaira kairattava AINA pystyyn.

Oman kairanreiän minimietäisyys kanssakilpailijan reikään 5 metriä.

 

Jäsentenvälisen pilkkicupin säännöt

Osakilpailut:

– Talven 4 ensimmäistä jäsentenvälistä kilpailua ovat cupin kilpailut. Näistä 3 parasta lasketaan cupin loppupisteisiin.

– Jäsentenväliseen pilkkicupiin eivät kuulu seuran järjestämät yleiset pilkkikilpailut.

Pisteytys:

– Kilpailussa ensimmäiseksi sijoittunut saa 1 pisteen, toiseksi tullut 2 pistettä jne…

– Vähintään 2 kilpailuun on osallistuttava ollakseen cupissa mukana, niistä sijoituksen mukaiset pisteet.

– Puuttuva tulos antaa maksimipisteet. Esimerkiksi 10 osallistujaa, poissaoleville 11 pistettä.

Palkinnot:

– Osakilpailuissa 1-3 parasta palkitaan.

– (Cupin loputtua palkitaan parhaat esim. 3 parasta pokaaleilla ja ehkä rahapalkinnoilla kertymän sallimissa rajoissa.)