BLOGI

Kokouskutsu

PUNKAHARJUN KALAVEIKOT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

PUNKAHARJUN SHELL 24.4.2022 KLO 16:00

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus
2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3§ Kokousvirkailijoiden valitseminen

a. Puheenjohtaja
b. Sihteeri
c. Pöytäkirjan tarkistajat (2 henkilöä)
d. Ääntenlaskijat (2 henkilöä)

4§ Esityslistan hyväksyminen
5§ Toimintakertomus vuodelta 2021
6§ Esitetään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2021 tileistä
7§ Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8§ Kilpailuasiat
9§ Kalamajan asiat
11§ Muut asiat
12§ Kokouksen päättäminen

 

 

 

 

Kokouskutsu

PUNKAHARJUN KALAVEIKOT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS 

PUNKAHARJUN SHELL 23.10.2021 KLO 16:30

 

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3§ Kokousvirkailijoiden valitseminen

 

  • Puheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Pöytäkirjan tarkistajat (2 henkilöä)
  • Ääntenlaskijat (2 henkilöä)

 

5§ Esityslistan hyväksyminen

6§ Päätetään jäsenmaksun suuruus v. 2022

7§ Toimintasuunnitelma v. 2022(Liitteenä)

8§ Taloussuunnitelma v.2022

(Kilometrikorvaukset, majan vuokrat, osanottomaksut SM ja piirinkilpailuihin v.2022, Tilien teko- kulut, puheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan korvaukset, majan kulut, osanotto maksut/ palkinnot)

9§ Valitaan seuralle puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet v. 2022

10§ Valitaan 2 toiminnantarkistajaa ja 2 varalle v.2022

11§ Valitaan edustajat piirin yleisiin kokouksiin v. 2022

(3 henkilöä + varahenkilöt)

12§ Valitaan edustaja + varaedustaja ruokoniemi-kaidansaari tiekokouksiin v.2022

13§ Valitaan yleisiin kalastusalueen kokouksiin edustaja + vara

14§ Kilpailutoimikunnan valitseminen

15§ Kilpailut 2022

16§ Muut asiat

17§ Kokouksen päättäminen