BLOGI

Pöytäkirja.

Punkaharjun Kalaveikot ry

syyskokous

Aika: 26.11.2022 Klo 15
Paikka: Punkaharjun Shell

Kokouksen avaus
Punkaharjun Kalaveikot ry:n puheenjohtaja Petri Pulkkinen avasi kokouksen klo 15.00
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokousvirkailijoiden valitseminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Pulkkinen ja sihteeriksi Taavi Soukkalahti. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Esa Lajunen ja Risto Laukkanen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Lajunen ja Risto Laukkanen
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. (liite 2).
Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2023
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli Aikuisjäsen 20€, perhejäsen 15€ ja nuorisojäsen 5€.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
Sihteeri kävi läpi toimintasuunnitelman (Liite 3), toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.
Taloussuunnitelma vuodelle 2023
Puheenjohtaja kävi taloussuunnitelman läpi (Liite 4), päätettiin nostaa kilometrikorvaukset oman auton käytöstä 0,53€/km, muutoin suunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.
Seuran puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet v. 2023
Puheenjohtajaksi valittiin Petri Pulkkinen. Johtokuntaan valittiin Risto Laukkanen, Taavi Soukkalahti, Erkki Tuura, Heikki Jaatinen, Ville Partanen, Esa Lajunen sekä Eetu Kosonen. Varalle Kari Laamanen, Matti Seppänen ja Aki Purhonen.
Toiminnantarkastajat v.2023
Toiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Hannikainen sekä Matti Karjalainen. Varalle valittiin Eero Kilpeläinen ja Juha Pulkkinen.
Edustajat piirin yleisiin kokouksiin v.2023
Valittiin edustajiksi Petri Pulkkinen, Risto Laukkanen sekä Erkki Tuura. Varaedustajiksi valittiin Taavi Soukkalahti, Esa Lajunen sekä Matti Karjalainen.
Edustaja sekä varaedustaja Ruokoniemi-Kaidansaari tiekokouksiin v. 2023
Valittiin edustajaksi tiekokoukseen Osmo Sikanen ja varaedustajaksi Lauri Kekäläinen
Valitaan edustaja Kalatalousalueen yleisiin kokouksiin vuodelle 2023

Edustajaksi valittiin Esa Lajunen ja varalle Jussi Lepistö.
Kilpailutoimikunnan valitseminen
Päätettiin kilpailutoimikunnan jäsenet Matti Karjalainen, Heikki Vatanen, Osmo Sikanen sekä Terho Laakkonen. Reijo Vatanen ja Heikki Jaatinen toimivat varajäseninä. Päätettiin antaa kilpailutoimikunnalle päätäntävalta kilpailuihin liittyvissä asioissa.
Kilpailut 2023
Kruunupilkki järjestetään 11.3.2023. Kilpailutoimikunta järjestää myös yleiset kilpailut ja hoitaa tarvittavan kirjanpidon kilpailutoimintaan liittyen.
Muut asiat
Keskustelua talkoista, toivomuksena että talkookyselyihin otetaan enemmän kantaa osallistumisista. Muutenkin osallistuminen talkoisiin ollut vähäistä jäsenillä ja talkoot jääneet muutamien aktiivisten tekijöiden varaan. Ensi vuodelle keväällä paljon majan kunnossapitoon liittyviä talkoita luvassa ja näihin pitäisi saada tekijöitä reilummin, jotta tarpeelliset työt saadaan suoritetuksi. Lisäksi myös syksyllä majalle tulossa puukuorma joka vaatii myös osallistujia talkoisiin.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.43

Vakuudeksi

______________________________ _____________________________
Puheenjohtaja Petri Pulkkinen Sihteeri Taavi Soukkalahti

Liitteet
Osallistujalista
Esityslista
Toimintasuunnitelma 2023
Taloussuunnitelma 2023

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan (pvm) ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

_____________________________ _____________________________