BLOGI

Kokouskutsu/

Esityslista

PUNKAHARJUN KALAVEIKOT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

PUNKAHARJUN SHELL 21.4.2024 KLO 15:00

 

ESITYSLISTA

 

 

 • § Kokouksen avaus

 • § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • § Kokousvirkailijoiden valitseminen

 • Puheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Pöytäkirjan tarkistajat (2 henkilöä)
 • Ääntenlaskijat (2 henkilöä)
 • § Esityslistan hyväksyminen

 • § Toimintakertomus vuodelta 2023

 • § Esitetään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien lausunto vuoden 2023 tileistä

 • § Päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 • § Kilpailuasiat

 • § Kalamajan asiat (talkoot yms.)

 • § Muut asiat

 • § Kokouksen päättäminen

 


 

Punkaharjun Kalaveikot ry

syyskokous

Aika: 25.11.2023 Klo 15
Paikka: Punkaharjun Shell

Kokouksen avaus
Punkaharjun Kalaveikot ry:n puheenjohtaja Petri Pulkkinen avasi kokouksen klo 15.00

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokousvirkailijoiden valitseminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Pulkkinen ja sihteeriksi Taavi Soukkalahti. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Matti Karjalainen ja Osmo Sikanen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Tuura ja Risto Laukkanen

Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. (liite 2).

Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2024
Päätettiin korottaa jäsenmaksuja seuraavasti Aikuisjäsen 25€, perhejäsen 18€ ja nuorisojäsen 8€. Taustalla jäsenmaksujen korotukselle oli vapaa-ajan kalastajien keskusliiton maksujen korotukset.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024
Sihteeri kävi läpi toimintasuunnitelman (Liite 3), toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

Taloussuunnitelma vuodelle 2024
Puheenjohtaja kävi taloussuunnitelman läpi (Liite 4), päätettiin nostaa kalamajan vuokra 8 eurosta 10 euroon, muutoin suunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

Seuran puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet v. 2024
Puheenjohtajaksi valittiin Petri Pulkkinen. Johtokuntaan valittiin Risto Laukkanen, Taavi Soukkalahti, Erkki Tuura, Heikki Jaatinen, Arttu Laamanen, Esa Lajunen sekä Eetu Kosonen. Varalle Kari Laamanen, Matti Seppänen ja Aki Purhonen.
Toiminnantarkastaja v.2024
Toiminnantarkastajaksi valittiin Matti Karjalainen. Varalle valittiin Heikki Hannikainen.

Edustajat piirin yleisiin kokouksiin v.2024
Valittiin edustajiksi Petri Pulkkinen sekä Risto Laukkanen. Varaedustajiksi valittiin Erkki Tuura sekä Esa Lajunen.
Edustaja sekä varaedustaja Ruokoniemi-Kaidansaari tiekokouksiin v. 2024
Valittiin edustajaksi tiekokoukseen Osmo Sikanen ja varaedustajaksi Matti Karjalainen

Valitaan edustaja Kalatalousalueen yleisiin kokouksiin vuodelle 2024

Edustajaksi valittiin Esa Lajunen ja varalle Jussi Lepistö.

Kilpailutoimikunnan valitseminen
Päätettiin kilpailutoimikunnan jäsenet Matti Karjalainen, Heikki Vatanen, Osmo Sikanen sekä Terho Laakkonen. Reijo Vatanen ja Heikki Jaatinen toimivat varajäseninä. Päätettiin antaa kilpailutoimikunnalle päätäntävalta kilpailuihin liittyvissä asioissa.

Kilpailut 2024
Kilpailutoimikunta järjestää myös jäsenten väliset kilpailut sekä mahdolliset yleiset kilpailut ja hoitaa tarvittavan kirjanpidon kilpailutoimintaan liittyen.

Muut asiat
Yleisesti keskustelua seuran saamista avustuksista ja Majan kunnossapitoon liittyvistä asioista, keväällä uudet aurinkopaneelit ja akku. Puiden tekoa ja maalausta majalla, talkooväen huonosta saatavuudesta keskustelua. Alustavaa suunnitelmaa puiden tekoon majalla, puheenjohtaja tiedottaa seuran kanavissa päivämääriä.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.39

Vakuudeksi

______________________________ _____________________________
Puheenjohtaja Petri Pulkkinen Sihteeri Taavi Soukkalahti

Liitteet
Osallistujalista
Esityslista
Toimintasuunnitelma 2024
Taloussuunnitelma 2024

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan (pvm) ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi